Jak reagować w czasie burzy w górach?

Znajomość prognozy pogody na najbliższą godzinę jest nieodłącznym elementem każdej outdoorowej przygody. Burze w górach mogą być niebezpieczne i stanowić poważne zagrożenie dla Twojego zdrowia i życia. Wędrowcy górscy są narażeni na działanie czynników atmosferycznych. Ważne jest, aby nie tylko sprawdzić prognozę przed wyjściem, ale także mieć podstawową wiedzę na temat zjawisk atmosferycznych. Pomocne są również różne aplikacje, które mogą nam pomóc w przewidywaniu zagrożeń.

Zagrożenia w górach i burze 

Burze mogą przynieść ze sobą niebezpieczne zjawiska. Są to m.in. wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, a nawet tornada, obfite opady gradu, ulewne deszcze. Burza na szlaku w górach może stanowić poważne zagrożenie dla Twojego zdrowia i życia. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy znajdujemy się na górskim szlaku. Po pierwsze, jesteśmy na otwartej przestrzeni bez żadnego schronienia, takiego jak budynek. Po drugie, góry są wyższe niż powierzchnia oceanu. Choć nie jest to częste zjawisko, piorun ma tendencję do uderzania w najwyższe punkty, szukając najkrótszej drogi do powierzchni ziemi. Wreszcie, obecność metalowych łańcuchów w najwyższych punktach może zwiększyć niebezpieczeństwo. Metal dobrze przewodzi prąd, więc jeśli jesteś w jego pobliżu, możesz zostać porażony prądem, nawet jeśli wyładowanie nie uderza bezpośrednio w ciebie.

Co robić w czasie burzy?

Podstawowa wiedza na temat powstawania burz w górach jest niezbędna do bezpiecznych wędrówek. W Polsce sezon burzowy przypada na późną wiosnę i wczesne lato. Zjawiska te mogą wystąpić o każdej porze roku, ale częściej występują w górach, gdzie pogoda bywa nieprzewidywalna. Burze mogą tworzyć się w gorący, parny dzień. Mogą jednak występować również podczas przepływu chłodnych mas powietrza, a czasem nawet w zimie. Czasami, mimo że pogoda wydaje się typowo jesienna, może rozwinąć się burza na Podhalu. Ważne jest, aby wiedzieć, w jakich warunkach będzie pogoda w danym dniu.

Jak powstaje burza?

Wznoszące się kolumny wilgotnego i ciepłego powietrza są tym, co tworzy burze. Unosząca się para wodna zaczyna się kondensować na pewnej wysokości i tworzy się podstawa chmury cumulus. Tworzenie się kropel chmur i kondensacja uwalnia ogromne ilości energii, która pozwala powietrzu wznieść się dalej, a cumulusom chmurowym rozszerzyć się w pionie. Dzisiejsza atmosfera jest niestabilna, jeśli widzimy zbite, szybko rosnące wieżyczki z wyraźną pionową rozbudową. W letnie dni chmura może urosnąć do kilku kilometrów wysokości. Górna część przyjmuje kształt włóknistego kowadła, czyli grzyba. Świadczy to o tym, że cumulus stał się deszczowym Cumulonimbusem. Wówczas może rozwinąć się burza na szlaku z piorunami. Górzysty teren może jeszcze bardziej skomplikować powyższy proces. Wysokie zbocza powodują unoszenie się powietrza i w górach mogą tworzyć się burze. Ważne jest, aby pamiętać, że burze mogą rozwijać się na niebie, ale nie zawsze jest to widoczne. Czasami niebo może stać się bardzo zachmurzone, co utrudnia obserwację. Burze w górach mogą również nadejść z zewnątrz, a niebo nad nami nie będzie wskazywało na zmianę warunków pogodowych do ostatniej chwili. Na przykład zbocze góry może przesłonić horyzont.